บ้านยางขามเฒ่า
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020050
PERCODE 6 หลัก650167
กระทรวง 10 หลัก1032650167
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางขามเฒ่า
ชื่อ (อังกฤษ)BANYANGKHAMTAO
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ยางใหม่
ตำบลหนองเรือ
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590432
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650167&page=info
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก