บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020051
PERCODE 6 หลัก650247
กระทรวง 10 หลัก1032650247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)BAN KRAPO (KRAPORATWITTAYAKAN)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 กระโพ
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-145033
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก