บ้านตระมูง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020052
PERCODE 6 หลัก650248
กระทรวง 10 หลัก1032650248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตระมูง
ชื่อ (อังกฤษ)TRAMOONG
หมู่ที่20
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 20 ชะมวง
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590120
อีเมล์แอดเดรสtramoong@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก