บ้านบอน
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020053
PERCODE 6 หลัก650249
กระทรวง 10 หลัก1032650249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบอน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbon
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านบอน
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์902365335
อีเมล์แอดเดรสSamai_chummag@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก