บ้านอาคุณ
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020054
PERCODE 6 หลัก650250
กระทรวง 10 หลัก1032650250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาคุณ
ชื่อ (อังกฤษ)BANAKHUN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านอาคุณ
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872559170
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก