บ้านโคกกุง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020055
PERCODE 6 หลัก650251
กระทรวง 10 หลัก1032650251
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกุง
ชื่อ (อังกฤษ)Baankokkhung
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 17 บ้านโคกกุง
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์879632268
อีเมล์แอดเดรสputtirak18@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก