บ้านศาลา
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020056
PERCODE 6 หลัก650252
กระทรวง 10 หลัก1032650252
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANSALA
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 ศาลา
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590215
อีเมล์แอดเดรสschool_sala@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก