บ้านหนองอีดำ
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020057
PERCODE 6 หลัก650253
กระทรวง 10 หลัก1032650253
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองอีดำ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGIDUM SCHOOL
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองอีดำ
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-060532
อีเมล์แอดเดรสnongidumschool@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก