บ้านภูดิน
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020058
PERCODE 6 หลัก650254
กระทรวง 10 หลัก1032650254
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูดิน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban pudin
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 15 บ้านภูดิน
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817250479
อีเมล์แอดเดรสaonzatd@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก