บ้านหนองบึง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020059
PERCODE 6 หลัก650255
กระทรวง 10 หลัก1032650255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบึง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongbung
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านหนองบึง
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์981172600
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก