บ้านโนนโพ
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020060
PERCODE 6 หลัก650256
กระทรวง 10 หลัก1032650256
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนโพ
ชื่อ (อังกฤษ)NONPO
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านโนนโพ
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์857662010
อีเมล์แอดเดรสprasopsak14@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก