บ้านบัว
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020062
PERCODE 6 หลัก650258
กระทรวง 10 หลัก1032650258
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบัว
ชื่อ (อังกฤษ)banbua
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 บ้านหนองบัว
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069119
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์banbua-school.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก