บ้านตากลาง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020063
PERCODE 6 หลัก650259
กระทรวง 10 หลัก1032650259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตากลาง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN TAKLANG
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 ตากลาง
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์616931495
อีเมล์แอดเดรสthaklangschool@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก