ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020064
PERCODE 6 หลัก650200
กระทรวง 10 หลัก1032650200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ชื่อ (อังกฤษ)Thatumsanitratwittayakom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 น้อย
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-591147
อีเมล์แอดเดรสtsnsanitrat@gmail.com
เว็บไซต์www.tsnschool.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก