บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020065
PERCODE 6 หลัก650201
กระทรวง 10 หลัก1032650201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
ชื่อ (อังกฤษ)Bantum(anukunratpattana)School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านตูม
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-591148
อีเมล์แอดเดรสbantumsch@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650201
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก