บ้านปราสาท
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020066
PERCODE 6 หลัก650202
กระทรวง 10 หลัก1032650202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปราสาท
ชื่อ (อังกฤษ)BANPRASART
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 ปราสาท
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-591224
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก