บ้านลุงปุง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020067
PERCODE 6 หลัก650203
กระทรวง 10 หลัก1032650203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลุงปุง
ชื่อ (อังกฤษ)BANLUNGPUNG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 เหล่าอ้อย
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnongeurope@gmail.com
เว็บไซต์www.banlungpungschool.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก