บ้านโพนทา
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020068
PERCODE 6 หลัก650204
กระทรวง 10 หลัก1032650204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนทา
ชื่อ (อังกฤษ)phontha
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 16 บ้านโพนทา
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590268
อีเมล์แอดเดรสphontha 2555@gmail.com
เว็บไซต์phonthaschool.net
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก