บ้านบัลลังก์พงสวาย
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020069
PERCODE 6 หลัก650205
กระทรวง 10 หลัก1032650205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบัลลังก์พงสวาย
ชื่อ (อังกฤษ)BANBALLANG SCHOOL
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านบัลลังก์
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-591472
อีเมล์แอดเดรสyamalee8@hotmail.co.th
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก