วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020070
PERCODE 6 หลัก650211
กระทรวง 10 หลัก1032650211
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
ชื่อ (อังกฤษ)WatbanNamkam
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านน้ำคำ
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์897170300
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650211
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก