บ้านหมากมี่
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020071
PERCODE 6 หลัก650212
กระทรวง 10 หลัก1032650212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหมากมี่
ชื่อ (อังกฤษ)Makmee
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 หมากมี่
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-517410
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์makmeeschool.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก