บ้านตาฮะ
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020073
PERCODE 6 หลัก650206
กระทรวง 10 หลัก1032650206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาฮะ
ชื่อ (อังกฤษ)TAHA
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านตาฮะ
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590121
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก