บ้านปอหมัน
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020074
PERCODE 6 หลัก650220
กระทรวง 10 หลัก1032650220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปอหมัน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Porman
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 ปอหมัน
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์868756814
อีเมล์แอดเดรสJupiter2142@ gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก