บ้านตานบ
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020075
PERCODE 6 หลัก650226
กระทรวง 10 หลัก1032650226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตานบ
ชื่อ (อังกฤษ)bantanop
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านตานบ
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก