บ้านโนนระเวียง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020076
PERCODE 6 หลัก650227
กระทรวง 10 หลัก1032650227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนระเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonrawiang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านโนนระเวียง
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์061-0878319
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก