บ้านน้ำอ้อม
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020077
PERCODE 6 หลัก650229
กระทรวง 10 หลัก1032650229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำอ้อม
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOMAOM
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านน้ำอ้อม
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์096-7049887
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก