บ้านเฉนียง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020078
PERCODE 6 หลัก650245
กระทรวง 10 หลัก1032650245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเฉนียง
ชื่อ (อังกฤษ)BANCHANIANG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 เฉนียง
ตำบลบะ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590047
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก