บ้านปรีง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020079
PERCODE 6 หลัก650246
กระทรวง 10 หลัก1032650246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปรีง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpreeng
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านปรีง
ตำบลบะ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์848267414
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.thaischool.in/th.32103219
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก