บ้านบะ
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020080
PERCODE 6 หลัก650243
กระทรวง 10 หลัก1032650243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบะ
ชื่อ (อังกฤษ)BANBA
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านหนองไผ่
ตำบลบะ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-145554
อีเมล์แอดเดรสbanbaschools@gmail.com
เว็บไซต์www.banbaschool.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก