บ้านโนนสูง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020081
PERCODE 6 หลัก650244
กระทรวง 10 หลัก1032650244
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOONSOONG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านโนนสูง
ตำบลบะ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์095-7917853
อีเมล์แอดเดรสsurakit.tod@gmail.com
เว็บไซต์http://202.143.174.14/emis/editschooldata.php?School_ID=1032650244
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก