บ้านบัวโคก
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020082
PERCODE 6 หลัก650230
กระทรวง 10 หลัก1032650230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบัวโคก
ชื่อ (อังกฤษ)banbuakhok
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บัวโคก
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810761317
อีเมล์แอดเดรสbuakhokschool@gmail.com
เว็บไซต์-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก