บ้านธรรมษา
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020083
PERCODE 6 หลัก650231
กระทรวง 10 หลัก1032650231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธรรมษา
ชื่อ (อังกฤษ)Thammasa
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 ธรรมษา
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590050
อีเมล์แอดเดรสunda2556@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650231&page=info
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก