บ้านจันทร์งาม
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020084
PERCODE 6 หลัก650232
กระทรวง 10 หลัก1032650232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจันทร์งาม
ชื่อ (อังกฤษ)JUNNGAM BAN
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านจันทร์งาม
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์833871226
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650232
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก