บ้านหนองแสง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020085
PERCODE 6 หลัก650233
กระทรวง 10 หลัก1032650233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGSANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 หนองแสง
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์843031194
อีเมล์แอดเดรสnongsangschool@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก