บ้านพิงพวย
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020086
PERCODE 6 หลัก650234
กระทรวง 10 หลัก1032650234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพิงพวย
ชื่อ (อังกฤษ)phingpeuy
หมู่ที่19
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 19 โนนรัง
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์901813764
อีเมล์แอดเดรสPingPeuy2526@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก