บ้านโสมน
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020087
PERCODE 6 หลัก650235
กระทรวง 10 หลัก1032650235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสมน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Samon
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 บ้านโสมน
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-503512
อีเมล์แอดเดรสsamonsr2@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก