ไตรคามสามัคคี
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020088
PERCODE 6 หลัก650236
กระทรวง 10 หลัก1032650236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรคามสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Traikamsamakkee
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 กะเตียว
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590323
อีเมล์แอดเดรสTraikam@gmail.com
เว็บไซต์http:/www.traikam.tht.in
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก