บ้านยางกระจับ
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020090
PERCODE 6 หลัก650215
กระทรวง 10 หลัก1032650215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางกระจับ
ชื่อ (อังกฤษ)banyangkrachab
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านยางกระจับ
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069140
อีเมล์แอดเดรสyangkrachab@hotmail.com
เว็บไซต์yangkrachab.net
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก