บ้านชายทุ่ง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020092
PERCODE 6 หลัก650217
กระทรวง 10 หลัก1032650217
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชายทุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANCHAITUNG
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านชายทุ่ง
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-7182672
อีเมล์แอดเดรสchaitung@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650217&page=info
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก