บ้านหัวพี
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020093
PERCODE 6 หลัก650218
กระทรวง 10 หลัก1032650218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวพี
ชื่อ (อังกฤษ)Huapee School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านหัวพี
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-722201
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก