บ้านสาโรช
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020094
PERCODE 6 หลัก650219
กระทรวง 10 หลัก1032650219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสาโรช
ชื่อ (อังกฤษ)bansarot
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 บ้านโนนขวาว
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์868669423
อีเมล์แอดเดรสbansarote9@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก