บ้านโพนครก
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020095
PERCODE 6 หลัก650221
กระทรวง 10 หลัก1032650221
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนครก
ชื่อ (อังกฤษ)PHONKROK
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 บ้านโพนครก
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสputtraporn@gmail.com
เว็บไซต์www.facebook.com/search/top?q=phonkrok%20tschool
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก