บ้านขี้เหล็ก
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020096
PERCODE 6 หลัก650228
กระทรวง 10 หลัก1032650228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขี้เหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)BanKhilek
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านขี้เหล็ก
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-7904372
อีเมล์แอดเดรสtai_tttt@hotmail.com
เว็บไซต์bit.ly/BanKhilekSchool
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก