บ้านโพนขวาว
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020097
PERCODE 6 หลัก650222
กระทรวง 10 หลัก1032650222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนขวาว
ชื่อ (อังกฤษ)banponkhowschool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 โพนขวาว
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก