บ้านสะเอิง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020098
PERCODE 6 หลัก650223
กระทรวง 10 หลัก1032650223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะเอิง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sa-erng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 สะเอิง
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-9476551
อีเมล์แอดเดรสsaerng2472@gmail.com
เว็บไซต์saerng.blogspot.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก