บ้านสำโรง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020099
PERCODE 6 หลัก650224
กระทรวง 10 หลัก1032650224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำโรง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sumrong School
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 16 สำโรง
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590288
อีเมล์แอดเดรสsumrong_2476@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650224&page=oit
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก