บ้านกุดมะโน
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020100
PERCODE 6 หลัก650225
กระทรวง 10 หลัก1032650225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดมะโน
ชื่อ (อังกฤษ)Gudmano School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 กุดมะโน
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์087-2471356
อีเมล์แอดเดรสkaewnonghee@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก