บ้านท่าศิลา
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020101
PERCODE 6 หลัก650237
กระทรวง 10 หลัก1032650237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHASILA
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 ท่าศิลา
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-145342
อีเมล์แอดเดรสthasila_school@hotmail.com
เว็บไซต์thasilaschool
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก