บ้านหนองตาด
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020102
PERCODE 6 หลัก650238
กระทรวง 10 หลัก1032650238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGTAD
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านหนองตาด
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650238
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก