บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020103
PERCODE 6 หลัก650239
กระทรวง 10 หลัก1032650239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
ชื่อ (อังกฤษ)Nongyang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 หนองยาง
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์987952946
อีเมล์แอดเดรสNongyang9@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก